Kontakty

Yamaha
hudobná škola

Dolný Kubín
Námestovo

Tvrdošín
Hruštín

tel.: 0908 853 901,
tel.: 0905 984 942
info@hudobnaorava.sk

Anketa

Zaujal Vás program Yamahy hudobnej školy?

Nachádzate sa tu

Domov » Vyučovacie programy » Predškolské progr.

Robík

Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúsenosti). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Podstatou je proces "voľného objavovania". Dieťatku dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím k individuálnej úrovni zmyslového vnímania. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úloha rodičov spočíva v zaistení a zaopatrení detí.

Figúrkou, ktorá deti sprevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce
z ich života - kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby, je tuleň Robík. Jednoduché tematicky usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú obsiahnuté v príručke pre rodičov, doplnené hudbou na CD.

  • Odporúčaný vek: od 4 do 18 mesiacov
  • Počet detí v skupine: 8 - 12 v sprievode jedného z rodičov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne 45 minút
  • Obsah učiva: poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností
  • Učebný materiál: príručka pre rodičov, CD s piesňami a hudobnými ukážkami